به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر ظهر روز شنبه نهم شهریور ماه جلسه کمیته درآمد شهرداری نصیرشهر با حضور مهندس فرشاد شهسواری سرپرست شهرداری نصیرشهر ،معاونین و اعضای ستاد کمیته درآمد شهرداری در سالن جلسات شهرداری نصیرشهر برگزار گردید .

فرشاد شهسواری سرپرست شهرداری نصیرشهر  هدف از برگزاری این جلسه را  بررسی راهکارهای عملیاتی مناسب و اخذ تصمیم گیری های لازم به منظور تامین منابع و افزایش درآمدی پایدار جهت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان دانست و تاکید کرد که تشکیل این جلسات با هدف ارتقای درآمد زایی و پیگیری هر چه بیشتر وضعیت مطالبات انجام گیرد .

شهسواری با اشاره به موقعیت های موجود درآمدی در سطح شهر نیز افزود:  تمامی واحد های مربوطه باید با هماهنگی های لازم و همکاری یکدیگر مجموعه را در جهت رسیدن به اهداف و  ظرفیت‌های پایدار درآمدی یاری نمایند.