به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات تعیین اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی نصیر شهر برای سال سوم فعالیت برگزار شد

بر اساس رای گیری به عمل آمده در این انتخابات آقایان

مسعود اصغری مجدداً  به عنوان رئیس شورای اسلامی نصیر شهر انتخاب شد.

حجت الاسلام ربعلی عبدی به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی نصیرشهر انتخاب شدند.

محمدرضا تیمور پور  مجدد اً به عنوان سخنگوی شورای اسلامی نصیرشهر انتخاب شد.

علیرضا حسنی به عنوان خزانه دار شورای اسلامی نصیرشهر انتخاب شد .

اکبر نصیری به عنوان عضو شورا انتخاب و نائب رئیس شورای اسلامی استان نیز می باشد .