به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس فرشاد شهسواری سرپرست شهرداری نصیرشهر با اعلام این خبر گفت : متاسفانه اخیرا در نصیرشهر افرادی اقدام به ساخت و سازهایی بدون مجوز و با استفاده از هر فرصتی  در  طبقات مازاد می کنند که ضمن بر هم زدن سیما و منظر شهری قطعا باعث بروز خطرات بسیار جدی برای خود و ساکنین آینده خواهند شد.

فرشاد شهسواری  با بیان اینکه دیگر تحت هیچ شرایط مجوزی برای تراکم طبقات پنجم و ششم در این شهر صادر نمی شود، گفت: در برخورد ساخت و ساز غیرمجاز با احدی تعارف ندارم.

سرپرست شهرداری نصیرشهر در پایان گفت : از تمامی شهروندان محترم تقاضا داریم که قبل از هرگونه خرید و فروش و ساخت و ساز به واحد محترم شهرسازی نصیرشهر مراجعه کرده و استعلامها  مورد نیاز را دریافت نمایند .