به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس فرشاد شهسواری سرپرست نصیر شهر با اشاره به اینکه آسفالت مناسب خیابان ها و معابر در منظر شهری تاثیر بسزایی داشته و همچنین رضایت شهروندان را  دارد گفت : شهرداری نصیرشهر در این راستا اقدام به لکه گیری و ترمیم آسفالت تعدادی از خیابان ها و معابر اصلی شهر از جمله جاده ساوه،  خیابان ۹ دی و امام حسین(ع) را در دستور کار خود قرار داده است .

فرشاد شهسواری در ادامه تصریح کرد:  با توجه به اینکه از عمر آسفالت برخی از خیابان ها و معابر اصلی شهر مدت زیادی می گذرد و شهرداری نصیرشهر در راستای تامین رضایت شهروندان عزیز عملیات بهسازی و ترمیم آسفالت را به صورت جدی به درخواست شهروندان محترم  در تمامی معابر و خیابان های اصلی و فرعی انجام می دهد .

شهسواری در پایان اضافه کرد:  ضمن تشکر از شهروندان محترم درخواست می شود تا با پرداخت به موقع عوارض خود شهرداری نصیرشهر را در انجام خدمات بهتر و تصمیم به اجرای پروژه‌های عمرانی یاری رسانند