به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر،  همزمان با فرارسیدن ۱۷ مرداد ماه سالروز شهادت شهید صارمی با عنوان روز خبرنگار  روز سه شنبه ۱۵ مرداد ماه از تعدادی از خبرنگاران و مدیران کانال های خبری فعال در  نصیر شهر  با حضور امام جمعه محترم ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و  سرپرست شهرداری نصیر شهردر دفتر شورای اسلامی شهر   تجلیل به عمل آمد.