به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر مهندس فرشاد شهسواری سرپرست شهرداری نصیرشهر ، در این باره گفت : در راستای خدمت به مردم شریف نصیرشهر یک دستگاه آمبولانس حمل متوفی به ناوگان موتوری شهرداری نصیر شهر افزوده شد .

فرشاد شهسواری با توجه به نیاز ضروری این آمبولانس برای شهر گفت : با توجه به رشد جمعیت نصیرشهر و وجود یک دستگاه آمبولانس حمل متوفی ضروری بود که مدیریت شهری نصیرشهر با کمک دکتر حاج حسن نوروزی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و به منظور بهبود وضعیت خدمات بهداشتی و اجتماعی،آمبولانس جدید حمل متوفی خریداری و به ناوگان موتوری شهرداری نصیرشهر  افزوده شد  .

لازم به ذکر است این آمبولانس طوری طراحی شده است که حمل دو جسد را دارد