به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر ، روز شنبه ۱۲ مرداد ماه ، رئیس واعضای شورای اسلامی شهر به اتفاق مهندس شهسواری سرپرست شهرداری نصیر شهر  و کارشناسان عمران از پروژه های عمرانی در حال اجرای سطح شهر توسط واحد عمران شهرداری بازدید میدانی بعمل آوردند.

فرشاد شهسواری سرپرست شهرداری نصیر شهر این بازدید توضیحات لازم را برای رفع مشکلات و تسریع در روند پروژه ها ارائه نمود.

اعضای محترم  شورای اسلامی شهر نیز در این بازدید ها ضمن مثبت ارزیابی کردن پروژه ها و  تقدیر و تشکر و عرض خسته نباشید به دست اندرکاران و عوامل اجرایی پروژه ها ، بر تسریع در روند پیشرفت امورات پروژه های عمرانی و دقت و ظرافت بیشتر در زیباسازی و عمران شهری تاکید ویژه ای بعمل آوردند.