رییس شورای اسلامی نصیرشهر  خواستار تسریع در روند اجرایی پروژه‌های عمرانی این شهر شد و تاکید کرد که باید پروژه‌ها در زمان مقرر به ایستگاه پایانی برسند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری نصیرشهر، مهندس مسعود اصغری رئیس شورای اسلامی نصیرشهر به منظور پیگیری آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی این شهر، ظهر امروز با حضور در دفتر معاونت اداری و مالی، معاون فنی و عمران و معاون خدمات شهری شهرداری نصیرشهر از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی قرار گرفت.

براساس این گزارش، مهندس اصغری ضمن قدردانی از همکاران تلاشگر شهرداری، از حاضرین خواست تا با پیگیری‌های مستمر از هرگونه تعلل در اجرای امورات عمرانی شهر جلوگیری کرده و پروژه‌های عمرانی را به ایستگاه‌ آخر نزدیک کنند.