علاقه مندان برای کسب اطلاعات و ثبت نام در آزمون می توانند از تاریخ ۱۰ تیر ماه به سایت WWW.hrtc.ir  مراجعه نمایند