شهرداری نصیرشهر در راستای زیبا شناسی سیمای شهری و همچنین ترویج فرهنگ ایرانی – اسلامی در نظر دارد در فراخوانی اقدام به طراحی المان شهری با رویکرد های زیر نماید. علاقمندان می توانند طرح خود را در فرمت AI در اندازه ۶*۳ و به ارتفاع ۳ متر به ایمیل شهرداری نصیرشهر به آدرس  sh.nasirshahr90@gmail.com   ارسال نمایند.

رویکرد های المان شهری:

  • هویت ایرانی
  • ایجاد ارتباط کالبدی
  • ایجاد تعلق خاطر
  • القای غنای فرهنگی
  • نوآورانه

*** مدت ارسال طرح تا ۳۰ دی ماه می باشد.