🔹شهرداری نصیرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی نصیرشهر بهره بردای از:
۱️⃣ زمین فوتبال چمن مصنوعی
۲️⃣ سالن فوتسال
۳️⃣ سالن والیبال
۴️⃣ سالن ژیمناستیک
از مجموعه ورزشی شهید سردار سلیمانی را از طریق برگزاری مزایده عمومی و به صورت استیجاری به بخش خصوصی واگذار نماید.

🔹لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ تا ساعت ۱۹ روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir نسبت به تهیه اسناد مزایده عمومی اقدام و پیشنهادهای خود را حداکثر تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ثبت نمایند.


✅ علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با مراجعه به شهرداری نصیرشهر به واحد امور قراردادها وپیمانها مراجعه نمایند.