به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : با حضور سرکارخانم زارعین مدیر محترم اداره کتابخانه های شهرستان رباط کریم در دفتر سرپرست شهرداری نصیرشهر طی توافقی که بین طرفین صورت گرفت مقرر شد با همکاری شهرداری نصیرشهر و اداره کتابخانه های شهرستان رباط کریم کتابخانه بزرگ نصیرشهر در فرهنگسرای بهشت شهرداری افتتاح گردد.

مهندس شهسواری در این خصوص گفتند: با توجه به جمعیت جوان و فرهیخته نصیرشهر که غالباً از دانش آموزان و دانشجویان هستند وجود کتابخانه ای با محیطی آرام و با امکانات درخور شدیداً احساس میشد که مارا برآن داشت تا با این اقدام جوابگوی نیاز شهروندان در این زمینه باشیم.