به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامي نصیرشهر در این پیام آمده است:

نامگذاری چهاردهم تيرماه به عنوان روز«شهرداری و دهياری» فرصت مناسبی است تا ضمن تقدیر از فعاليت های خالصانه و شبانه روزی خادمان مردم در عرصه های مختلف شهرداری و مدیریت شهری، به منظور ارتقای سطح خدمت رسانی به مردم پرداخته شود.

ما خادمان مردم در شهرداری ها بر خود وظیفه داریم که از طریق برنامه ریزی و خدمت به مردم شرایط مناسبی برای زندگی و کار مردم فراهم نماییم تا با ارائه خدمات مطلوب و بی منت گام های مثبتی در جهت برقراری عدالت و رشد و پیشرفت شهرها برداشته شود.

اینجانب چهاردهم تیر ماه روز شهرداری ها و دهیاری ها را به تمامی مدیران و تلاشگران عرصه مدیریت شهری و روستایی به ویژه همکاران خودم در شهرداری نصیرشهر که با سرلوحه قرار دادن اصل خدمت رسانی به مردم تلاش می نمایند تبریک عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون همه خدمتگزاران در این عرصه را آرزومندم.