به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : نخستین جلسه کمیته زیباسازی شهرداری نصیرشهر ظهر امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه با حضور مهندس فرشاد شهسواری سرپرست شهرداری نصیرشهر، معاونین و مسئول زیباسازی در سالن جلسات شهرداری نصیرشهر برگزار گردید.

مهندس فرشاد شهسواری سرپرست شهرداری نصیرشهر در این جلسه ضمن حفظ سیمای بصری شهر به لحاظ زیباسازی آن افزود : زیباسازی شهری همواره به عنوان یکی از موارد تاثیر گذار مورد توجه می باشد که مورد دید هر بیننده ای واقع می گردد و اقداماتی هم در این راستا در سطح شهر انجام گرفته و این کافی نیست و باید در توسعه این فعالیت ها همت گماریم.