شهرستان رباط کريم يکی از شهرستانهای غرب استان تهران می باشد و مرکز آن شهررباط کريم است که در طول جغرافیایی ۳۵ درجه ۲۹دقیقه وعرض جغرافیایی ۵۱ درجه ۵ دقیقه و ارتفاع ۱۰۲۳ متر از سطح دریا قرار گرفتهاین شهرستان از شمال به شهریار، از جنوب به شهرستان ری، از شرق به شهرستان بهارستان و از غرب به شهرستان ساوه ازتوابع استان مرکزی محدود میشود .براساس آخرین اطلاعات تقسیمات کشوری درسال ۱۳۶۷ به عنوان یکی ازشهرستانهای استان تهران مطرح میباشد.نصیر شهر از سال ۱۳۸۵ از بخش مرکزی دهستان میمنت به یکی از شهرهای تابع شهرستان رباط کریم تبدیل شد.نصیرشهر ازشمال با شهرستان شهریار، ازشرق به شهرستان بهارستان، از غرب با شهر رباط کریم و از جنوب با شهرستان ری هم مرز است.

شهرستان رباط کریم در دشت هموار جنوبی کوههای البرز بر روی رسوبات دوران سوم و چهارم زمین شناسی مربوط به پیدایش انسان بر روی زمین در ۶۵ میلیون سال پیش قرار گرفته که جنس این رسوبات در دامنه های البرز از توفیت ها.سبز شروع و در این شهرستان به رسوبات آبرفتی ختم  میگردد .

دوری نسبتا زیاد از کوههای شمال باعث شده تا از نظر توپوگرافی دارای منظره یکنواخت و بدون هیچ پستی بلندی باشد.شیب اصلی شهرستان رباط کریم به تبعیت از شیب عمومی دشت از شمال غرب به جنوب شرق است.کوه منگنز با ارتفاع ۱۳۲۹ متر در غرب و کوه سیاه با ۱۱۱۳ متر ارتفاع از سطح دریا بلند ترین کوههای شهرستان میباشند.