به گزارش روابط عمومي شهرداري و شورای اسلامی نصیر شهر :  حسین رنجی شهردار نصیر شهر، در ادامه ملاقات های مردمی خود،  سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه با تعدادی از شهروندان نصیر شهری دیدار و پای صحبت ها و طالبات آنها نشست.

در این دیدار صمیمی، شهروندان بدون واسطه به بیان مشکلات و مسائل خود با شهردار پرداختند.

رنجی در این دیدارها گفت : برقراری ارتباط دو سویه و چهره به چهره میان مدیریت شهری و شهروندان لازم است، زیرا این ارتباط آرامش روحی و روانی شهروندان را در رسیدگی به مشکلاتشان درپی دارد.