تاریخچه       روستاي نصير آباد مركز دهستان ميمنت از توابع بخش گلستان شهرستان رباط كريم در تاريخ ۴/۵/۱۳۸۴                            از سوي كميسيون سياسي و دفاعي هيات محترم دولت بعنوان شهر با مسئوليت استانداري تهران اعلام گرديد                                                      و كار خود را رسما از شهريور ۱۳۸۴ آغاز نمود .
ردیف نام و نام خانوادگی از سال تا سال تصویر
۱  

فرامرز اقبالی راد

 

 

۸۴

 

۸۶
۲ محمدرضا مقصود لو ۸۶ ۸۷
۳ فرامرز اقبالی راد ۸۷ ۸۹
۴ حسین رنجی ۹۰ ۹۲
۵ مهدی  محمود پور ۹۲ ۹۶