معرفی معاون اداری مالی شهرداری نصیر شهر :

 اطلاعات شخصی :

 نام :

 فرشاد

 نام خانوادگی :

شهسواری

 سال تولد :

 ۱۳۶۱

 مقطع تحصیلی :

 كارشناسي

 رشته تحصیلی :

  مدیریت بازرگانی

 شرح سوابق :

مسئول بازرسی، مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات شهرداری نصیرشهر

معاون خدمات شهری شهرداری نصیرشهر

عضو هیات مدیره سازمان پسماند شهرستان بهارستان و رباط کریم

سرپرست حوزه کنترل نظارت شهرداری نصیرشهر

رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن شهرداری نصیرشهر

جانشین معاونت خدمات شهر شهرداری نصیر شهر

سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی نصیرشهر

سرپرست آتش نشانی نصیر شهر

سرپرست حوزه شهردار شهرداری نصیر شهر