معرفی نایب رئیس شورای اسلامی نصیر شهر :

 اطلاعات شخصی :

 نام :

 مسعود

 نام خانوادگی :

 اصغری

 سال تولد :

  ۱۳۵۶

 مقطع تحصیلی :

 كارشناسي

 رشته تحصیلی :

 حسابداری

 شرح سوابق :

  1. رئیس شورای اسلامی نصیرشهر دوره چهارم
  2. منشی اول شورای اسلامی نصیرشهر