معرفی مدیر روابط عمومی شهرداری نصیر شهر :

 اطلاعات شخصی :

 نام :

 فریدون

        

 نام خانوادگی :

 عبدی

 سال تولد :

 ۱۳۶۰    

 مقطع تحصیلی :

 كارشناسي

 رشته تحصیلی :

 روابط عمومی

 شرح سوابق :

مسؤل حوزه شهردار نصیر شهر

مسؤل روابط عمومی شهرداری نصیر شهر

مسؤل پایگاه بسیج شهرداری نصیر شهر

مسؤل دفتر حراست شهرداری نصیر شهر

مسؤل دفتر شهرسازی شهرداری نصیر شهر

عضو هبئت نظارت شهرستان رباط کریم