معرفی مسئول بازرسی شهرداری نصیر شهر :

 اطلاعات شخصی :

 نام :

 جهانشاه

 نام خانوادگی :

اسفندیاری

 سال تولد :

 ۱۳۵۵

 مقطع تحصیلی :

 كارشناسي  

 رشته تحصیلی :

  مدیریت دولتی

عمران

 شرح سوابق :