معرفی رئیس شورای اسلامی نصیرشهر :

اطلاعات شخصی :

 نام :

 محمدرضا

 نام خانوادگی :

 تیمورپور

 سال تولد :

 

 مقطع تحصیلی :

 كارشناسي ارشد

 رشته تحصیلی :

مدیریت دولتی

شرح سوابق :

  1. نماینده شورای اسلامی نصیرشهر در شهرستان رباط کریم
  2. رئیس شورای اسلامی شهرستان رباط کریم
  3. نایب رئیس شورای اسلامی در دوره چهارم
  4. نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران
  5. رئیس سابق هیئت فوتبال بخش گلستان عضو هیئت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد غیر دولتی در شهرستان رباط کریم
  6. رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی نصیرشهر
  7. رئیس سابق هیئت فوتبال سپاه ناحیه رباط کریم
  8. سخنگوی شورای اسلامی شهرستان رباط کریم
  9. عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان رباط کریم