معرفی خزانه دار شورای اسلامی نصیر شهر :

اطلاعات شخصی :

 نام :

 علیرضا

 نام خانوادگی :

 حسنی

 سال تولد :

 

 مقطع تحصیلی :

 كارشناسي ارشد

 رشته تحصیلی :

 مدیریت مالی

شرح سوابق :

  1. عضور شورای اسلامی در دوره سوم
  2. عضو شورای اسلامی در دوره چهارم
  3. عضو شورای اسلامی دوره پنجم
  4. کارمند سازمان تامین اجتماعی
  5. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی