به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر ؛ به منظور رفاه حال شهروندان گرامی ، رعایت حقوق شهروندی ، پاکسازی محیط و جلوگیری از انتشار هرگونه بیماری شستشوی مکانیزه سطل های زباله در سطح شهر به صرورت مرتب توسط حوزه معاونت خدمات شهری انجام می گیرد .

🔹گفتنی است شستشوی سطل های زباله نه تنها جلو گیری از انتشار هر گونه بیماری در سطح شهر می شود، تاثیرات مهم بر زیبا سازی چهره شهر نیز خواهد داشت .