معرفی سازمان حمل و نقل عمومی نصیر شهر :

اطلاعات شخصی :

نام :

 سید کاظم

نام خانوادگی :

 ذوالجلالی

سال تولد :

 ۱۳۴۸

مقطع تحصیلی :

 كارشناسي

رشته تحصیلی :

مدیریت ارزیابی فرهنگی

شرح سوابق :

  1. عضویت در سازمان حمل و نقل همگانی کشور
  2. عضویت در تعاونی سازمان حمل و نقل همگانی کشور