به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با اعلام این مطلب گفت : در راستای زیباسازی چهره شهر و افزایش ایمنی تردد خودروها و عابرین پیاده؛ شهرداری نصیر شهر رنگ آمیزی  تمامی سرعتگیرهای سطح شهر  و همچنین رنگ آمیزی خطوط جاده اصلی و علائم راهنمایی را در دستور کار خود قرار داده است .

شهسواری هدف از خط کشی معابر سطح شهر  را منظم کردن حرکت ایمن وسایل نقلیه و عابران پیاده،عنوان کرد و گفت :اغلب شهروندان در طول روز ناگزیر به استفاده از این خط کشی ها برای عبور از خیابان هستند و این خط کشی ها کار عبور عابرین را تسهیل می نماید.