به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در راستای تعامل هرچه بیشتر و سرعت بخشیدن به روند گاز رسانی و بهبود خدمات رفاهی شهروندان ، جلسه روز سه شنبه شورای اسلامی نصیرشهر با حضور شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و رئیس اداره گاز نصیرشهر برگزار و نسبت به بهبود فرآیند گاز رسانی و نحوه خدمت رسانی این اداره در ایام سرد پیش رو به شهروندان محترم تصمیمات راهبردی گرفته شد .

🔹همچنین در پایان جلسه از تلاش های شبانه روزی اداره محترم گاز در جهت خدمات رسانی به شهروندان عزیز نصیرشهری توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قدردانی گردید.