معرفی سخنگوی شورای اسلامی نصیر شهر :

اطلاعات شخصی :

 نام :

 اکبر

 نام خانوادگی :

 نصیری

 سال تولد :

 ۱۳۵۸

 مقطع تحصیلی :

 كارشناسي ارشد

 رشته تحصیلی :

 حقوق جزا و جرم شناسی

شرح سوابق :

  1.  رئیس شورای اسلامی نصیرشهر دوره چهارم
  2.  نائب رئیس شورای اسلامی نصیرشهر دوره چهارم
  3.  عضو هیئت موسس انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین و پیشوا
  4.  عضو هیئت موسس انجمن نخبگان فرهنگی اسلام شهر
  5.  سر ناظر انتخابات شورای نگهبان
  6. سردفتر اسناد رسمی ۵۲ نصیرشهر
  7.   مدرس دانشگاه
  8.   سرمربی تیم فوتبال شهاب اسلام شهر