با ابلاغ جدید استاندار تهران،جایگاه مدیران روابط عمومی شهرداری ها به جایگاه مشورتی ارتقاء می یابد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر ، مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری تهران با اعلام این خبر افزود: با دستور استاندار تهران،کلیه موارد حوزه فعالیت روابط عمومی شهرداری ها بویژه در حوزه اطلاع رسانی و خبر به صورت مرتب توسط کارشناسان این اداره کل رصد و ارزیابی شده و درصورت قصور و کوتاهی،از امتیاز ارزشیابی شهرداران کسر خواهد شد.

بابایی در این جلسه  واحدهای روابط عمومی را زیرمجموعه مستقیم حوزه شهردار دانست

وی همچنین از بازرسی دوره ای از واحدهای روابط عمومی شهرداری های استان تهران خبر داد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در توجه به مبحث گردشگری،بخش های بین الملل نیز به مجموعه واحدهای روابط عمومی الحاق می گردد.

شایان ذکر است در این جلسه مقرر شد نشست آتی مدیران روابط عمومی شهرداری های استان تهران در ابتدای تیرماه در شهر قیامدشت برپا گردد.